Ohjelma-alueella tarvitaan pitkäjänteistä ja kilpailukykyistä elinkeinoelämää sekä keskittymistä kestävään kasvuun. Toimintalinjan avulla voidaan vahvistaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä optimoida ohjelma-alueen resurssit kilpailukykyisten ja kansainvälisten yritysten kehittämiseksi.

Interreg Pohjoinen-ohjelman tavoitteet on saavutettu

Video: ”ÅSAN UUDET MAHDOLLISUUDET”

Interreg Pohjoinen-hankkeen New food from Arctic tavoitteena oli parantaa pohjoisimmassa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa sijaitsevien elintarvikeyritysten kilpailukykyä ja kannattavuutta ja lisätä niiden kasvua. Hankkeessa mukana olleet yritykset tekivät opintomatkoja eri elintarvikealueille Euroopassa ja hankkivat tietoa tuotekehityksestä voidakseen täyttää suurempien maantieteellisten ja kansainvälisten markkinoiden uudet tarpeet ja vaatimukset. Hanke toi yrittäjä Åsa Pesulalle uusia mahdollisuuksia sekä mahdollisuuden uuden alustan luomiseen.

Video hankkeesta New food from the Arctic

INTERREG NORD ON RAHOITTANUT HANKKEITA MONILLA ERI AIHEALUEILLA, LUE LISÄÄ INTERREG POHJOINEN A:sta Ö:hön