Uudet hankkeet!

Saamelaisuutta näkyvämmäksi Euroopan tasolla, Interreg Pohjoinen – ohjelman tuella

 

Interreg Pohjoinen -ohjelman hallintokomiteat, Pohjoinen ja Sápmi, kokoontuivat priorisoimaan rajat ylittäviä hankkeita 1.-2. lokakuuta ruskan kauniissa Tromssassa, jossa ensilumi oli peittänyt tunturihuiput.

 

Sápmin hallintokomitea priorisoi hankkeen ”Filling the EU-Sápmi knowledge gaps”. Hankkeessa edistetään rajat ylittäviä koulutustoimenpiteitä ja verkostoidutaan jotta lisätään tietoisuutta EU:ssa tehtyjen päätöksien vaikutuksista saamelaisten elinkeinoihin ja kansalaisyhteiskuntaan. Hankkeessa tullaan nostamaan esille myös saamelaiskysymyksiä EU:ssa ja vahvistetaan EU instituutioiden osaamista Sápmista mm. järjestämällä EU Sápmi Week tapahtuman Brysselissä 2022.

 

Hallintokomitea Pohjoinen priorisoi puolestaan kuusi uutta hanketta, joissa mm. työskennellään litiumakkujen, robotiikan ja vientiyhteistyön edistämiseksi Suomen ja Ruotsin välillä. Tutkimus ja innovaatio- toimintalinjan varat on nyt käytetty.

 

Täydellinen lista priorisoiduista hankkeista löytyy tästa.

 

Jos on kysyttävää, ottakaa yhteys:

Iiris Mäntyranta, Hallintoviranomainen Interreg Pohjoinen
+46 10 22 55 376