Uusi hakukierros ja uusia yksinkertaistuksia!

Interreg Pohjoisen yhdeksäs hakukierros avautui 14 joulukuuta. Kaikki toimintalinjat ovat avoinna. Uutuutena tällä kierroksella on kaksi yksinkertaistamista jotka uusi EU-asetus mahdollistaa. On vapaaehtoista käyttää kyseisiä yksinkertaistuksia.

 

Yksinkertaistamiset lyhyydessään (lisätietoja tulee kohta kotisivuilla):

Yksinkertaistettu tilitysmalli esiselvityksiä varten: kokonaissumma (Lump sum)

Pohjoinen-ohjelmassa on otettu käyttöön yksinkertaistettu kokonaissummaksi kutsuttu tilitysmalli, jota voidaan käyttää EU-tukea saaneissa esiselvityksissä. Tätä mallia käytettäessä EU-tuki maksetaan kokonaissummana, jos esiselvityksessä saavutetaan tulokset, jotka on vahvistettu, kun tukipäätös tehtiin. Kokonaissummaa ei sovelleta norjalaisten osapuolien IR-varoihin.

 

Yksinkertaistettu tilitysmalli – kaksi kustannustyyppiä kaikkia hanketyyppejä varten

Pohjoinen-ohjelmassa on otettu käyttöön yksinkertaistettu 40 % -kaavaksi kutsuttu tilitysmalli, jota voidaan käyttää kaikissa EU-tukea saaneissa hankkeissa ja esiselvityksissä. Tätä menetelmää käytettäessä hankkeen muut kustannukset kuin henkilöstökustannukset lasketaan prosenttimääräisesti siten, että niiden osuus on 40 % henkilöstökustannuksista. 40 % -kaavaa ei sovelleta norjalaisten osapuolien IR-varoihin.