Uusi luottamus hallinnoida ohjelmaa

Norrbottenin lääninhallitus on saanut tehtäväkseen valmistella ja hallinnoida rajat ylittävää yhteistyöohjelmaa Interreg Ruotsi – Suomi – Norja.

Ruotsin hallitus on tehnyt päätöksen 17.kesäkuuta, jossa Norrbottenin lääninhallitukselle on annettu tehtäväksi valmistella uutta rajat ylittävää ohjelmaa ja toimia tulevan ohjelman hallinto- ja kirjanpitotoimintoviranomaisena yhteistyöohjelmassa Interreg Ruotsi-Suomi-Norja 2021-2027.

Uusi ohjelma kattaa nykyiset Interreg Pohjoinen ja Interreg Bothnia-Atlantica – ohjelmat. Ohjelma-alue pitää sisällään Ruotsin, Suomen ja Norjan pohjoiset osat sekä koko Sápmin.

– Todella iloinen uutinen, toteaa nykyisen Interreg Pohjoinen – ohjelman ohjelmapäällikkö Iiris Mäntyranta.

Uuden ohjelman valmistelu aloitetaan virallisesti syyskuussa ja se toteutetaan yhteistyössä alue-edustajien ja kolmen saamelaiskäräjien edustajien kesken. Norrbottenin lääninhallitus avustaa ohjelman valmistelussa ja on vastuussa mm. uuden ohjelman toteuttamisesta.

– Se, että olemme saaneet luottamuksen hallinnoida uutta ohjelmakautta on hienoa, mutta samalla myös haastava tehtävä. Olen vakuuttunut, että tulemme toteuttamaan hallinnoinnin ansiokkaalla tavalla, luonnollisesti tiiviissä yhteistyössä muiden alueen toimijoiden kesken, sanoo Iiris Mäntyranta.