Kuukauden hanke – Beavnardahke

TEKEE ETELÄSAAMELAISEN KULTTUURIPERINNÖN NÄKYVÄKSI Eteläsaamelaista kulttuuriperintöä tallentavat muiden muassa Gaaltje – eteläsaamelainen kulttuurikeskus sekä …

Interreg Nord celebrates European Cooperation day

In the spirit of european collaboration, Interreg programmes The Northern Periphery and Arctic, Baltic Sea Region and Interreg NORD and ENI CBC programmes Karelia and Kolarctic …