Min ansökan/ Hakemukseni

Kuten olette huomanneet on Min ansökan/ Hakemukseni-järjestelmässä ongelmia, ja niitä ei ole pystytty vielä ratkaisemaan. Virheiden korjaustyö on käynnissä parhaillaan ja …

Seurantakomitean jäsenet

Suomi, Ruotsi ja Norja ovat yhdessä hallintoviranomaisen kanssa perustaneet yhteisen seurantakomitean. Osallistuvat maat ovat saavuttaneet seurantakomitean kokoonpanoa koskevan …

Tiedotustilaisuus Kiirunassa, Sápmin osa-alue

Pohjoinen-ohjelma on rajat ylittävää yhteistyötä tukeva EU-ohjelma. Ohjelma-alueeseen kuuluu pohjois-Ruotsi, - Suomi, -Norja sekä Sápmi. Hankkeissa täytyy olla toimijoita …

Tromssa 2014

Sali oli täynnä väkeä, kun Interreg Pohjoinen järjesti uuden Pohjoinen-ohjelman kickoff–konferenssin Tromssassa. Teemana oli North meets the Arctic. Mielenkiinto …