Förstudier

Nu är det möjligt att söka förstudier inom alla insatsområden i Nordprogrammet och för både delområde Nord och Sápmi.

 Villkor för en förstudie:

– Max 10 000 € i EU-stöd och 10 000 € i IR-medel kan erhållas.

– Förstudien kan pågå högst 12 månader

– Förstudien måste ha parters från minst 2 länder

 Ansökan görs löpande i Min Ansökan och/eller i RF 1350.

 Beslut fattas löpande av förvaltande myndighet och norsk förvaltande organisation.