Förstudier

Nu finns det möjligheter att söka förstudier inom följande två områden:

  • Gemensam arbetsmarknad inom insatsområde 4 och
  • Resurseffektivitet inom insatsområde 3 (Miljö)

Ni gör ansökan genom elektoriska Min ansökan