Gränslöst bra resultat – med stöd av Interreg Nord

Förvaltande myndighet för Interreg Nord har tagit fram en årsrapport för år 2020, där kan du läsa om programmets resultat. Till och med den sista december 2020 har totalt 56,85 MEUR av ERUF-medel och 9,43 MEUR norska IR-medel fördelats till projekt. Detta innebär att samtliga medel som funnits tillgängliga i programmet numera har beviljats till gränsöverskridande samarbetsprojekt mellan Sverige, Finland och Norge.

Solveig Labbas arkiv, projektet AIDA II

Totalt har Interreg Nord beviljat 118 projekt. Under 2020 tillkom 23 nya projekt som blandat arbetar med att utbildning och utveckling av affärsmodeller för renslakt och styckning, en samverkansplattform för minoritetsspråk på Nordkalotten, stärka och synliggöra det samiska kulturarvet i samarbete mellan slöjdare, konstnärer och andra kulturarbetare, paketering av cykelleder och bevarandearbete och förvaltning av den marina miljön i norra Bottenviken.

Visste du att?

  • 427 företag har deltagit i något av programmets 37 stycken beviljade forskningsprojekt.
  • 394 stycken små och medelstora företag har deltagit i aktiviteter för gränsöverskridande marknadsinsatser inom insatsområdet entreprenörskap.
  • 11 481 personer har deltagit i insatser som synliggör regionens kulturarv.
  • 2 700 000 hektar har infattats av åtgärder för en förbättrad bevarandestatus av natur- och livsmiljöer.
  • 2 398 personer har deltagit i gränsöverskridande rörlighetsinitiativ. Vilket har bidragit till att förbättra förutsättningarna för ökad gränsöverskridande rörlighet inom arbetsmarknaden.