Höjt belopp för EU-stöd i förstudieansökningar!

Från 1 juli 2018 kan ni ansöka om max 20 000 euro i EU-stöd om förstudien har partners från både Sverige och Finland. Fortfarande gäller att förstudien kan pågå i högst 12 månader och att ni måste ha partners från minst två av programmets länder. För norskt deltagande gäller maxbeloppet på högst 10 000 euro i IR-midler.

Ni kan ansöka om förstudier inom alla insatsområden för delområdena Nord och Sápmi. Ansökan görs löpande i Min Ansökan (EU-stöd) och/eller i RF 1350 (IR-midler). Ansökningarna bereds av programsekretariatet och beslut fattas löpande av förvaltande myndighet (EU-medel) och norsk förvaltande organisation (IR-midler).