Information angående norsk IR-finansiering inför call 8!

Det er begrenset med midler igjen til fordeling på norsk side i programmet. Derfor er det nødvendig med følgende føringer i call 8:

Programmets delområde Nord: Dersom prosjektet har partnere fra kun ett fylke kan det søkes inntil kr 1 200 000 i norske IR-midler (ca 146 300 €) . Denne begrensningen gjelder ikke for prosjekt som omhandler hele geografien i Finnmark, Troms og Nordland.

Programmets delområde Sápmi: Dersom prosjektet har partnere fra kun ett språkområde (eks lulesamisk område, sørsamisk område, nordsamisk område) kan det søkes inntil kr 700 000 i norske IR-midler (ca 85 000 €). Denne begrensningen gjelder ikke for prosjekt som omhandler hele Sápmi.