Informationsdag Sametinget

Inbjudan till informationsdag!
Sametinget inbjuder dig och din förening/organisation till informationsdag om olika stödformer samt strategidiskussion kring Samisk mat.

Tid: tisdagen den 9 maj kl. 9.30 – 17.00

 

Plats: Trahppie, Helena Elisabeths väg 4, Umeå

 

Anmälan: senast onsdag den 3 maj till camilla.hansson@sametinget.se

 

Förmiddagen:
Du får information från olika myndigheter om de stöd som finns att söka för olika typer av projekt eller investeringar. Du får chans att ställa frågor och att prata om dina idéer.
De myndigheter som deltar är:
Tillväxtverket som handlägger stöd från Regionala fonden.
Interreg Nord och Kolartic som har stöd för samarbetsprojekt över nationsgränserna
Regionansvariga för de olika länen som har regionala utvecklingsmedel
Sametinget som handlägger landsbygdsprogrammet

 

För mer information se INBJUDAN