Interreg Nord-programmet har beviljat alla sina EU-medel

Förvaltande myndighet har analyserat programmets genomförande och kommande avslutsarbete och beslutat att det inte kommer att öppnas för nya ansökningsomgångar i nuvarande Nord-programmet. Detta gäller för ERUF-medel, det vill säga för projekt med svenska och finska aktörer.

För norska aktörer väntas mer information senare under hösten. Eventuellt kan det bli möjligt att ansöka om norska IR-midler för förstudier.

Hamnskär, Skellefteå skärgård