Interreg Nord stärker det gränsöverskridande samarbetet med nya satsningar

Nord-programmets bägge styrkommittéer, Nord och Sápmi har beviljat 9 nya gränsöverskridande projekt som stärker kulturen, den offentliga sektorn, näringslivet och arbetsmarknaden i programområdet. Det gemensamma prioriteringsmötet genomfördes digitalt den 6 oktober.

Styrkommittén för Nord valde att prioritera 8 nya projekt. Däribland projektet ”Interreg Battery Region”, med Region Västerbotten som samordnande stödmottagare, som ska arbeta med en gränsöverskridande kompetensförsörjningsstrategi för batteribranschen. Tanken är att kunna erbjuda konkreta möjligheter till arbete i en ny växande bransch genom att ta fram specifika utbildningar. Utbildningarnas innehåll ska utformas utifrån industrins önskemål.

En tydlig effekt av Corona-pandemin är en större efterfrågan på resande till närliggande platser och utomhusaktiviteter. Projektet “Slow travel in northern rural landscapes – routes for leisure biking; STIL” beviljas medel för att utveckla gränsöverskridande natur- och kulturvärden vid paketering av cykelutflykter i de norra delarna av Finland, Sverige och Norge.

Styrkommittén för Sápmi prioriterade projektet ”Sámis on the coast – Beavnardahke II”. Stiftelsen Gaaltije i Staare/Östersund ska tillsammans med Saemien Sijte i Snåase/Snåsa arbeta med att öka kunskapen om det samiska kulturlandskapet och det sydsamiska språket i södra Norrlands och Tröndelags kustområden. Dessa kustområden har en lång samisk historia, i jämförelse med fjällområdena är dock dessa områden relativt dåligt dokumenterade och tillgängliggjorda.

En fullständig lista på prioriterade projekt finns här