Interreg Nord stödjer stora satsningar på kulturarv

Interreg Nords bägge styrkommittéer, Nord och Sápmi har rivstartat det nya året med att bevilja 14 nya projekt. Det gemensamma prioriteringsmötet hölls den 21 januari i den vackra byggnaden Sajos som är ett samiskt kulturcentrum i Inari.

Styrkommittén för Sápmi prioriterade 5 stycken projekt. I projektet ”Muittut, muitalusat- the story of the Sámi by the Sámi” ska de tre samemuseerna, Siida i Inari , Ájtte i Jokkmokk och Saemien Sijte i Snåsa, tillsammans skapa en ny form av utställningsspråk. Projektet kommer att lyfta fram det samiska kulturarvet genom nyskapande interaktiv teknologi. Projektet ger museerna en unik möjlighet att samarbeta med Lapin yliopisto och Luleå tekniska universitet när det gäller att modernisera och digitalisera kulturupplevelser.
 

 

Styrkommittén för Nord valde att prioritera 9 nya projekt, flertalet av projekten stärker utveckling i Tornedalen. Projektet ”Maailmanperintö Struven ketjun pohjoiset osat” ska arbeta med att synliggöra det relativt okända världsarvet Struves meridianbåge och de nordliga mätpunkterna från Haparanda-Torneå området till Hammerfest. Projektet kommer att stärka förutsättningarna för att kunna nyttja världsarvet som ett hållbart, ansvarsfullt och attraktivt mål för lärande, kultur och turism.En fullständig lista på prioriterade projekt finns här.Interreg Nord kommer under våren 2020 öppna ett nytt call, mer information kommer i februari.