Länsstyrelsen Norrbotten har utsetts till Förvaltande myndighet för Nordprogrammet. Förvaltande myndighet har upprättat ett gemensamt sekretariat för att bistå den förvaltande myndigheten, styrkommittén och övervakningskommittén när de utför sina respektive uppgifter. Utöver det gemensamma sekretariatet finns en informationspunkt i Finland med personal i Rovaniemi vid Lapplands förbund.

För det norska deltagandet finns sekretariatet i Tromsö vid Troms fylkeskommune för delområdena Nord och Sápmi, samt för sydsamiska aktiviteter inom delområde Sápmi vid Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Länsstyrelsen Norrbotten

Länsstyrelsen Norrbotten
971 86 LULEÅ
Tel: +46 (0)10-225 50 00
Hemsida: www.lansstyrelsen.se/norrbotten
E-post: förnamn.efternamn@lansstyrelsen.se
E-post Interreg Nord:interregnord.norrbotten@lansstyrelsen.se


Programdirektör
Iiris Mäntyranta +46 (0)10-2255376

Utbetalningar och förvaltning
Veronica Estling +46 (0)10-2255278
Jonas Wasserman +46 (0)10-2255453

Handläggare
Christoffer Björkman +46 (0)10-2255528
Anna-mari Ruisniemi +46 (0)10-2255417
Tina Nilsson +46 (0)10-2255289
Victoria Furskog +46 (0)10-2255676
Marita Thelin +46 (0)10-2255365

Nationella kontrollanter Sverige

Åsa Gåverud +46 (0)10-2255229
Ann-Charlotte Hultmo  +46 (0)10-2255314
Mattias Karlberg +46 (0)10-2255687

Sametinget

Box 90
S-981 22 KIRUNA
Tel: +46 (0)980 780 30
Hemsida: www.sametinget.se
E-post: kansli@sametinget.se
Besöksadress: Köpmangatan 58, Östersund

Handläggare
Helen Bergkvist +46 (0) 63 15 08 55
fornamn.efternamn@sametinget.se

Troms og Finnmarks fylkeskommune

Stabssjefen, v/Internasjonal avdeling
Postboks 6600, N-9296 TROMSØ
Tel: +47 77 78 80 00
Hemsida: www.tffk.no

Ian Jawahir +47 77 78 81 68, +47 47 45 53 57
fornamn.efternamn@tffk.no

Trøndelag fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune
Fylkets hus, Interregsekretariatet
Postboks 2560, 7735 Steinkjer

Sidsel Trønsdal Tel: +47 74 17 52 17 / +47 924 53 163 (mob)
E-post: sidtr@trondelagfylke.no
Hjemmeside: www.trondelagfylke.no

Lapplands förbund

PL 8056, FIN-96100 ROVANIEMI
Hemsida: www.lapinliitto.fi

Anna-Mari Auniola +358 400 762372
fornamn.efternamn@lapinliitto.fi

Maiju Jolma-Taylor +358 40 660 8546 
fornamn.efternamn@lapinliitto.fi