Månadens projekt – 3MC Traditional Transboundary Mountain Cattle breeds in Nordic

Projektet 3MC samlar in och sprider kunskap om fjällkoraserna i norra Finland, Norge och Sverige. Nätverk bestående av lokala aktörer har skapats för att utbyta erfarenheter kring hushållning av djur, tillvarata kunskap samt arrangera olika events.

Foto: Matilda Latvala, en av vinnarna i en fototävling som projektet arrangerade under 2020

Det är viktigt att få fler, särskilt unga personer, att förstå kopplingen mellan vår kulturhistoria och dessa djur. Därför utvecklas en spelapplikation för att belysa vikten av att bevara husdjursgenetiska resurser. Resultaten kommer att visas upp i samarbete med länsmuseer i de norra delarna av Norden under 2022.

Det tvärvetenskapliga projektet belyser fjällkorasernas historia

Fjällkoraserna i Sverige, Norge och Finland har länge varit en viktig del av lantbruket i norr. För många var de en del av vardagen, och för många fler har djuren varit en självklar del av kulturlandskapet.

Foto: Anna Lehtinen, en av vinnarna i en fototävling som projektet arrangerade under 2020

Numera är fjällkoraserna ett sällsynt inslag i vårt landskap. Det är viktigt att bevara dem eftersom de har anpassat sig till den nordliga miljön. Historien om människan och kor i norr handlar ofta om överlevnad och anpassning. Tillsammans med sina ägare har korna överlevt de karga omständigheterna med mörka vintrar och knappa resurser.

Projektet studerar relationen mellan djuren och människan både ur ett historiskt och nutida perspektiv. De tolkar fäbodkvinnornas relation till korna: mjölkhushållningen på fäbodarna och lockropen som riktade sig särskilt till kor, samt mjölksånger som man sjöng under mjölkning. När gäller djur och kultur handlar det inte om djuren som resurser, utan också om djuren som näst intill familjemedlemmar. För att belysa djurens och människan relation i nutiden har projektet anordnat en fototävling och intervjuat djurens ägare för att ta reda på hur de pratar om dem fångar upp förhållandet visuellt på bild. Citat ur en till projektet hörande forskningsartikel:

”… it becomes clear that mountain cattle are not simply ”cows” or ”workers;” rather, mountain cattle emerge as ”pets,” ”companions,” even family members

– Charlotte Kroløkke, Professor in Cultural studies at SDU

Modern DNA-forskning och arkeologisk data avslöjar fjällkorasernas ursprung

Fram till 1900-talets början var lantraser av kor dominerande i de norra delarna av norden, och genetiskt material dem emellan flödade relativt fritt. Under 1900-talet sjönk antalet lantrasdjur hastigt till förmån för internationella kommersiella raser. Idag utgörs lantrasbeståndet av djur som liknar varandra både till det yttre och genetisk, men deras gemensamma ursprung är ännu inte fastställt och syftet med detta projekt är undersöka de traditionella korasernas härstamning. 3MC-projektet kommer för första gången att avslöja släktskapet mellan 20 nordiska lantraser av ko. Projektet kommer att rita upp ett släktträdet, där det genetiska avståndet med hjälp av DNA-markördata.

Petri Saravuoma, en av vinnarna i en fototävling som projektet arrangerade under 2020

Genom att kombinera olika vetenskapsdiscipliner skapar projektet en mer nyanserad bild av helheten. Projektets delområden:

– Historia

– Kulturhistoria

– Släktskapsband genom arkeologiska fynd och stamböcker 

– Spelapplikation

Här kan du läsa mer om projektet
Följ gärna projektet även på Facebook 3MC Traditional Transboundary Mountain Cattle breeds in Nordic