Månadens projekt – AIDA II

Inom Interreg Nord projektet Arctic Indigenous Design Archives (AIDA) II – arkiv som aktörer i samtiden, har projektet haft förmånen att arbeta nära samiska slöjdare och konstnärer. I ett första skede arbetade projektet med att etablera deras enskilda arkiv, duojár arkiv. I dessa arkiv möter projektet en oväntad sida av dem. Projektet har koncentrerat sig på deras konstnärliga processer och det material som då genereras, snarare än färdiga föremål. Sådana arkiv har inte funnits tidigare.

Svea Länta har etablerat arkiv vid Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum. Studenter vid Samij Åhpadusguovdásj, Samernas Utbildningscentrums skinn- och textillinje imponeras av Sveas långa erfarenhet av att arbeta med tenntrådsbroderi. Foto: Elina Kuhmunen

Vidare har projektet utforskat hur man kan arbeta med duojár arkiv på nya sätt och med en ny publik. Elever vid samiska utbildningsinstitutioner har mött slöjdare genom arkivmaterial, visningar och i olika workshops. Allt för att lära mer om duodji och slöjdares filosofi och tankar om skapande. Arkiven har även inspirerat projektets vetenskapliga assistenter. På utställningar har deras verk därför presenterats vid sidan av material ur duojár arkiv. Projektet har även mött publiken på sociala media i kampanjer och utställningar #muduodjearkiiva och frågan: Hur ser ditt duodji arkiv ut? 

Erfarenheter från projektet har gett möjligheter att reflektera över institutioner och arbetssätt samt påbörja ett förändringsarbete. Projektet kallar det att ”indigenisera våra arbetspraktiker”.  

Duojár arkiv är väldigt varierade. De kan bestå av skisser, materialprover och experiment. Som i Nils Johan Labbas arkiv. Foto: Lena Kuoljok Lind   

En av förutsättningarna för ett lyckat projekt har varit möjligheten till samarbete mellan unika institutioner. Sámi allaskuvla, Sámi arkiiva och Ájtte musea har olika kunskapsbas liksom erfarenheter, vilket gjort samarbetet dynamiskt. Projektet har tillsammans fördjupat sig i om frågor duodji, arkiv och kunskap. Vilket är relevant för utvecklingen av arbetet med kulturarv.  

Läs mer på:
https://kansallisarkisto.fi/aida/

https://www.facebook.com/aidaduodji