Månadens projekt – Arbeta tillsammans

Ännu bättre verksamhet och förståelse för den gemensamma arbetsmarknaden

Huvudmålet för Interreg Nord projektet ”Arbeta tillsammans” är att genom samarbete mellan projektnätverket och intressentgrupperna öka medvetenheten om möjligheterna för gränsöverskridande rörlighet på arbetsmarknaden samt minska de faktorer som hindrar arbetskraftens rörlighet. Projektet strävar efter att främja samarbetet mellan norra Sverige och norra Finland, de vill engagera kommunerna, arbetsförmedlingarna, arbetsgivarna och näringslivs- och företagsnätverken inom programområdet. Projektet kommer att höja arbetssökarnas färdigheter när det gäller jobbsökning och anställning och de kommer att öka förutsättningarna för arbetsgivare att anställa arbetssökande från regionen.

Interreg Nord projektet Arbeta Tillsammans

Projektets omfattande partnernätverk möjliggör mångsidigt samarbete på båda sidor av gränsen. Projektets huvudstödtagare och ledare är Educational consortium OSAO och partnerna är Uleåborgs yrkeshögskola Ab, Vocational college Lappia, Utbildning Nord, Luleå tekniska universitet och Nordkalottrådet. Nordkalottrådet samordnar en studie om mentala gränshinder som upplevs i samarbete mellan Finland och Sverige. Analysen av studien kommer att ligga till grund för planeringen av studiemoduler för att öka den kulturella medvetenheten. Analysen kommer att publiceras på både finska och svenska under vårvintern 2021.

Kurser och möjligheter

Ett syfte med projektet är att öka kunskapen om språket och kulturen i grannländerna, både Finland och Sverige. OSAO och Uleåborgs yrkeshögskola startade utbildning i svenska språket och i svensk kultur, en på grundnivå och en vidareutbildning. Utbildningen utförs på distans på grund av den rådande situationen. “17 entusiastiska studenter och arbetssökande deltar via Zoom i språkutbildningen. Syftet med utbildningen är att stärka muntliga språkkunskaper och färdigheter i jobbsökning samt att ge information om den svenska arbetsmarknaden och arbetskulturen”, säger Ida Valtonen, projektledare och språklärare vid Uleåborgs yrkeshögskola.

Luleå tekniska universitet förbereder kurser i samarbete med Northvolt AB. Northvolt kommer att anställa tusentals arbetare i området och utbildning i syfte att uppnå god sysselsättning lovas under projektet. Utbildning Nord och Lappia är igång med förberedelser för samarbete med gruvindustrin och planerar informationstillfällen om kommunerna i Norr.

Utmaningar och nya möjligheter med Covid-19

”I startskedet av Arbeta tillsammans-projektet stängdes ländernas gränser våren 2020. Ändå har vi ivrigt planerat det kommande samarbetet mellan Finland och Sverige. Vi organiserar flera olika informationsevenemang och workshops online”, säger projektledare Miia Narkaus från OSAO. ”Det som är på gång nu är informationsevenemang med Northvolt Ab och gruvindustrin samt information om att arbeta i Sverige och Finland. Vi har organiserat språkutbildningar, CV-workshops och Fika på svenska online-möten. Vi kan dela information om rörlighet och arbetstillfällen i norr. Vi håller samarbetet levande i våra nätverk i regionen via nätet”, säger Narkaus.

Efter Coronatiden är samarbete och gemensamt utvecklingsarbete ännu viktigare. Projektet utgår från att det finns tillräckligt med jobb och arbetskraft i norr, livskraft i regionerna. Genom samarbete och nära nätverkssamverkan kan vi skapa nya arbetsmodeller för regionen för att stärka en gemensam arbetsmarknad.

Interreg Nord-projektet Arbeta Tillsammans

Kontaktuppgifter:

Projektledare Miia Narkaus

Educational consortium OSAO

miia.narkaus@osao.fi

+358 50 5341953

Projektets logotyp består av Sveriges gula flagga och Finlands blå flagga. Pilarna speglar rörelse mellan båda länderna, det finns många människor som rör sig inuti pilarna. Mellan pilarna flyter gränsfloden mellan Finland och Sverige.