Månadens projekt-Arctic Labour – Cross Border Mobility

Huvudsyftet med Arctic Labour-projektet är att öka medvetenheten och intresset för att arbeta i norr; att konkret öka antalet människor som flyttar eller överväger att flytta över gränsen och skapa en gemensam arbetsmarknad i norr. Projektet har utvecklat och genomfört en pilotcoachningsmodell som ger stöd åt intresserade personer vid sökning av nya karriärmöjligheter i norra Norge, Sverige och Finland.

 

Inom projektet har det genomförts två coachingsgrupper som omfattade studie- och matchmaking-resor till Tromsø och två studieresor till LKAB-gruvan i Kiruna. Totalt har deltagarna i projektet fått 22 jobberbjudanden från ett annat nordiskt land, enligt preliminär information har 9 personer fått ett jobb. Totalt har flera hundra personer deltagit i projektets aktiviteter. Det har också resulterat i ökad medvetenhet bland studerande och nyutexaminerade om arbetskraftsbehov och möjligheter i de andra nordiska länderna.

 

Syftet med modellen som utvecklats i projektet är att sänka tröskeln för nya karriärmöjligheter i alla tre länderna; Finland, Sverige och Norge. Modellen försöker uppfylla Interreg Nord programmets mål för regional utveckling och att förbättra arbetskraftsmatchningen i regionen. På projektets webbplats kommer det att finnas ett omfattande informations- och materialpaket som stöd för jobbsökning i norr.

 

Arctic Labour-projektet är ett samarbete mellan tre länder. Gränsöverskridande mervärde har skapats till exempel genom nätverk bl. a. mellan projektpartner och deras befintliga nätverk. Aktörer från olika länder har aktivt medverkat med information om bl. a. arbetskraftsbehov och strukturella förändringar på arbetsmarknaden. I varje land har representanter från arbetsmarknadsmyndigheten, företag och utbildningsorganisationer varit aktivt involverade i projektet. Ett mångfasetterat projektnätverk har garanterat att målen uppnås.

 

Mer information www.arcticlabour.com /  www.facebook.com/arcticlabour

 

Bild 1: Studerande och personal från OSAO och Utbildning Nord i Tromsø.

 

Bild 2: Studerande och personal från OSAO och Utbildning Nord i besöker LKAB-gruvan. HR-personal berättade om LKAB:s arbetskraftsbehov och vilka kompetenskrav som ställs på arbetskraften.

 

Bild 3: Nära samarbete med Nordkalottens gränstjänst. Studiebesöken omfattade besök hos gränstjänsten som gav ett omfattande informationspaket för jobbsökning i Norge.