Månadens projekt – Battery region

I den gröna omställningen är elektrifieringen och tillgången till batterier en förutsättning för att lyckas. Batteriindustrin är under snabb uppbyggnad och norra Sverige och Finland har unika förutsättningar att ta en stark position. Kompetensförsörjningen är identifierad som en av de absolut största utmaningarna och projektet spelar därmed en viktig roll i utvecklingen av denna nya industri, inte bara för de nordliga regioner utan även för framväxten av en nordisk batterivärdekedja.

Automationslabbet på Skellefteå Campus, ett av tre labb som möjliggör utbildningar som svarar mot industrins behov. Fotograf: Tore Karlsson

Projektets övergripande mål är att lägga grunden för en interregional kompetensstrategi för batterivärdekedjan. För att möjliggöra detta kartlägger projektet företagsbehov och befintliga utbildningar på samtliga nivåer, identifierar möjliga samverkansområden, skapar gränsöverskridande nätverk mellan utbildningsaktörer, bidrar till samverkan i batterivärdekedjan och arbetar för en ökad rörlighet över gränserna för såväl studenter som arbetstagare. Som stöd i detta arbete kommer en färdplan som visar olika möjligheter till yrkes- och fortbildning i batterivärdekedjan och de olika utbildningsnivåerna tas fram i projektet.
Projektet Battery region finansieras av Interreg Nord och Lapplands Förbund, koordineras av Region Västerbotten med deltagare från Skellefteå kommun, Norra Österbottens förbundet och OSAO. Projektet har samverkan och dialog med andra projekt inom området, exempelvis ”Arbeta tillsammans” och det EU finansierade projektet ”Albatts”.

Den första producerade battericellen på Northvolt Skellefteå, dec 2021
Fotograf: Northvolt pressbilder

Läs mer om projektet på www.batteryregion.eu