Månadens projekt – CYNIC

CYNIC – Företagsmodeller för digital innovation och informationssäkerhet

https://www.cynic.se/

 

Bristande förmågor i informationssäkerhet är ett hinder som gör att mindre företag inte satsar på nya digitala tjänster. I CYNIC arbetar vi tillsammans med IT företag direkt med utmaningar dels inom deras bransch men även inom andra branscher, t ex besöksnäring och tillverkning. Målet är att öka små och medelstora företags praktiska kunnande inom informationssäkerhet parallellt med innovation och användarinvolvering. Genom att sammanföra tekniska resurser från Centria Research & Development, Ylivieska Finland och resurser inom modern tjänstedesign från Informationssystem, Luleå tekniska universitet så erbjuds tillgång till en bred bas för att öka kompetensen av praktisk informationssäkerhet genom experimentella fallstudier, workshops och seminarier.

 

Under projektets första halvår har samarbete avseende informationssäkerhetsutmaningar med 27 företag inletts, 1 nätverk har startats (LulSec), 2 gränsöverskridande fallstudier som involverar ett företag från båda länderna har initierats med projektet som möjliggörare, samt 1 gemensam fallstudie (Honeypot) som visualiserar de risker som mindre företag kan utsättas för.

 

I gränsöverskridande samverkan kombineras ett tekniskt inriktat informationssäkerhets labb i Finland med ett nyutvecklat mobilt labb för lärande i Sverige, dessa båda kan även användas på distans. Pågående arbete är att ta fram material anpassat för organisatorisk informationssäkerhet som kan användas i projektets workshops och seminarier, bland annat har en kortlek för grundläggande medvetenhet utvecklats. Eftersom problemet är komplext –det spänner över ett företags alla aspekter från hur anställda tänker och gör till teknisk infrastruktur– är kortleken ett sätt att börja att tänka ”säkert”.