Månadens projekt – Deanuleagis sámástit

Deanuleagis sámástit (svensk översättning: I Tanadalen talas samiska) är ett tvåårigt (2020-2022) Interreg Nord-projekt som genomförs av Utsjoki kommun, Samisk naerings- og utredningssenter (SEG) och Kajana yrkeshögskola. Syftet med projektet är att stärka det samiska språket och kulturarvet i Tanadalen.

Deanuleagis sámástit-projektet driver bland annat samiska eftermiddagsklubbar där barn till exempel kan spela brädspel på samiska. Foto: Sonja Sistonen /Utsjoki

Tanadalen är en av kärnregionerna för det nordsamiska språket. Områdets språkliga tradition är särskilt rik. Samerna i regionen har en stark gemensam historia över den nuvarande statsgränsen mellan Finland och Norge. Gränsen har delat upp det naturliga samarbetsområdet i två olika stater och förändrat människors liv på många sätt. Projektet syftar till att föra det samiska samhället i regionen närmare varandra, därför har projektet slogan ”Rájáhis giella rájáhis olbmuide” (Gränslöst språk för gränslösa människor).

Tana är en gränsälv mellan Finland och Norge, längs älvdalen ligger många gamla samiska byar. Foto: Aletta Lakkala/Utsjoki

Projektet erbjuder invånarna i Tanadalen gränsöverskridande samiska språkaktiviteter, etablerar ett samiskt språkcenter i Utsjoki och utvecklar språkcenternätverket i Tanadalen. Projektet utvecklar och tillhandahåller flerspråkig rådgivning för familjer i Tanadalen, fritidsledare och pedagoger som arbetar med barn och ungdomar. Projektet kommer att producera ett dataspel på samiska som huvudsakligen syftar till att stödja barn och ungdomar i skolan och för att stärka distansundervisningen av det samiska språket som erbjuds barn som bor utanför Sápmi.

Projektet har mottagits mycket väl både i Tanadalen och i det övriga samiska samhället. Förutom målgruppen har även media och samer från andra regioner varit intresserade av aktiviteterna.

Projektet organiserar samiska Minecraft-klubbar för 3-6-klassare, där spelet naturligtvis spelas på det samiska språket. Foto: Aletta Lakkala/Utsjoki

Länk till projektets hemsida: https://samastit.org/

Länk till projektets Facebook-sida: https://www.facebook.com/deanuleagissamastit