Månadens projekt – ExportCooperation Sweden-Finland

ExportCooperation Sweden-Finland, eller ExportCo som det även kallas, är ett projekt mellan BusinessOulu och Norrbottens Handelskammare som pågår fram till augusti 2022. Syftet är att utveckla stödprocesser för företags internationalisering och exportverksamhet i bägge länderna, med målet att hjälpa dem hitta rätt på en global marknad. Projektet ser att de genom sitt gränsöverskridande samarbete på organisationsnivå kan dra nytta av sina respektive nätverk, och förbättra företagens möjligheter att hitta nya och lönsamma affärsmöjligheter. Projektet kartlägger nya marknader och anordnar kunskapsseminarier, matchmaking-möten med samarbetspartners samt delegationsresor till de olika länderna. Projektpersonalen följer med vid exportresorna för att hjälpa till med mötesarrangemang och för att hitta, underlätta och organisera företagskontakter.

Gruppbild – ExportCooperation Sweden-Finland

Vilka resultat har hittills nåtts
Projektet har hjälpt företag att komma i kontakt med samarbetspartners på olika marknader. Pandemin har satt stopp för exportresorna, men trots det har både avsiktsförklaringar och faktiska köpekontrakt signerats. Dessutom har webinar-serien ”World business webinars”, där experter ger sina bästa råd om olika marknader, nått många företag i Sverige och Finland. Seminarieserien har hållits för de japanska, kinesiska, brasilianska och tyska marknaderna och planeras fortsätta 2021. Flera av dessa webinar har i sin tur lett till matchmaking-möten på initiativ av intresserade företag. ExportCo hoppas se många nya affärsrelationer växa fram på detta sätt under 2021!


Doing Business in Germany- webinar

Gränsöverskridande mervärde
Utöver att hjälpa företag ut på en global marknad bygger ExportCo även relationer mellan Sverige och Finland. Genom att utvidga varandras nätverk och genomföra gemensamma aktiviteter skapas kluster som gynnar hela den norra regionen.

Läs gärna mer
www.norrbottenshandelskammare.se/…/export…

www.facebook.com/ExportCo-106070364292868