Månadens projekt – Folkverkstan

Ett koncept som främjar möten om återbruk, reparationer och hållbar konsumtion.

Interreg Nord-projektet Folkverkstan utvecklar en modell för hur man kan få mötesplatser om återbruk och enklare reparationer att fungera. Projektet som anknyter till Agenda 2030 mål 12 om hållbar konsumtion, handlar om att ta fram ett koncept för offentliga verksamheter i både Sverige och Finland. Målet är att skapa en struktur för folkbildande och flexibla stödtjänster som främjar mer hållbar livsstil bland medborgare.


Verktyg

Utvecklingen av konceptet bygger på en användarcentrerad process med upprepade test- och utvecklingsfaser. Inom dem genomförs olika offentliga event av kommunerna som medverkar i projektet, tillsammans med experter, till exempel inom textilvård och cykelreparation. Syftet är att testa, utforska och utvärdera hur samhällstjänsten ska fungera utifrån förutsättningar som finns när det gäller tillgång till resurser i kommuner som tänker använda det framtagna konceptet. Testplatser är Försvarsmuseum i Boden, ett av biblioteken i Luleå, kommunal ungdomsverksamhet i Haparanda och tre kvartersstugor i Uleåborg. De senare är en slags föreningsdrivna mötesplatser som stöds av kommunen.

Projektet pågår mellan 2020 – 2022. De första erfarenheterna har nu gjorts under inledande testomgångar med reparationsverkstäder och folkbildning. Det har gett en fingervisning om hur ett koncept skulle kunna fungera, vilket i sin tur har lett till ett första utkast med en disposition av modellen. Kontakter har även upprättats med kommunal verksamhet för validering och förankring av idén. Gränsöverskridande mervärden är ex skillnader i kultur och samhällsstruktur mellan länderna, som är värdefulla för att utveckla och bekräfta Folkverkstan som helhetskoncept.

Mötesplats för återbruk

Läs mer om projektet på Hemsida, Facebook och Instagram