Månadens projekt – Gränsöverskridande Entreprenörskap

Uleåborgs stad har tillsammans med Ung Företagsamhet Norrbotten sedan hösten 2018 drivit det Interreg Nord-finansierade projektet Gränsöverskridande Entreprenörskap. Syftet med projektet är att utveckla gränsöverskridande samarbete inom entreprenörsutbildning i Bottenviksbågen. Projektet bidrar till att regionens ungdomar får större insikt i entreprenörskap och möjligheten att både arbeta och starta företag över gränserna. Deras gränsöverskridande rörlighet ökar under studietiden utifrån att de lär sig entreprenörskap, företagsamhet och gränsöverskridande samarbete. På lång sikt bidrar projektet till den gränsöverskridande rörligheten på arbetsmarknaden.

 

Läraren Annika Sannerström från Luleå Gymnasieskola säger: ”Jag har fått nya infallsvinklar på hur man kan arbeta med entreprenörskap och det har varit lärorikt att jobba över gränser. Det har varit jätteintressant att knyta an till forskning via samarbeten med Luleå Tekniska Universitet och Uleåborgs Universitet. Jag tycker att det har varit givande, man kommer lite längre i sina tankar och i sin problemlösning.”

 

En kärntrupp med lärare från Norrbotten och norra Finland har fått ta del av ett stipendium som innefattar deltagande på olika utbytesträffar och mässor under projekttiden. Dessutom får UF-elever och NY-elever (Nuori Yrittäjyys, Ung Företagsamhets systerorganisation i Finland) chansen att besöka och ställa ut sina företag på lokala mässor i både Sverige och Finland. I samband med besöken anordnas studiebesök, seminarier och erfarenhetsutbyte. Vi har också arrangerat en inspirationsdag och en innovationstävling med ungefär 250 deltagare på inspirationsdagen och ungefär 90 deltagare på innovationstävlingen (huvudsakligen gymnasielärare och gymnasieelever från Norrbotten och norra Finland).

 

De elever som vann innovationstävlingen med ett förslag på ett sätt att använda gråvatten från dusch och tvätt till att spola toaletter var Lotta Hirsikangas och Nea Kulju från Tornio och Elina Ek & Felicia Backelind från Boden, tillsammans med lärare från Tornio och Emma Engström från Ung Företagsamhet fick de möjligheten att besöka IKEA i Haparanda och lära sig mer om hur IKEA arbetar med hållbart företagande. Marknadschef Henrik Eneros från IKEA arrangerade studiebesöket.

Projektets kärna är att möjliggöra internationellt samarbete och uppmärksamma både lärare och elever på möjligheterna att både arbeta och starta företag över gränserna. Utbytena bidrar med inspiration och kunskap, men också med konkreta möjligheter för nätverkande och erfarenhetsutbyte.

Läs mer