Månadens projekt – HALTI

Etableringen av et grenseoverskridende samarbeidsområde/
Rájáid rasttildeaddji ovttasbargoguovllu hábmen/
Creating transboundary cooperation area

Målet med Halti-projektet är att organisera ett gränsöverskridande samarbetsområde i Käsivarren erämaa i Finland samt Reisa nationalpark och Raisduottarhaldi landskapsskyddsområde i Norge. Den gemensamma målsättningen är att skydda den arktiska naturen i västra Europa, bibehålla förutsättningar för samisk kultur och renskötsel i området samt arbeta för en hållbar utveckling av den ökande naturturismen. Hjärtat i området är den högsta toppen i Finland, fjället Halti, 1323 m öh. Projektet arbetar inte med regleringar av skyddsområdena.

 

Projektets fokus i nuläget är att ta fram informationsmaterial för skyltning i området, till Kilpisjärvi och Halti (Storslett) naturum samt webbaserade tjänster. En besöksundersökning i hela området är genomförd och resultaten ska redovisas före årsskiftet. Dessa resultat samt resultat från ett redan avslutat Interreg NPA-projekt, BuSK ska ligga till grund för att utveckla förvaltning och skötsel av samarbetsområdet. Projektet har inlett sökprocessen för att bli en certifierad Europarc’s Transboundary Area. Det viktigaste kriteriet för ett certifikat är ett organiserat och strukturerat samarbete samt deltagande av olika intressegrupper.

 

Naturen i Halti-området är enhetlig och landsgränsen är öppen att korsa.  Ett aktivt gränsöverskridande samarbete mellan organisationerna främjar gemensamma mål i skötsel av naturområdet, hjälper till att lösa problem samt förbättrar besökarservice. Målet är att även involvera Sverige i samarbetsområdet i framtiden. Ett motsvarande samarbete har i tio år genomförts mellan Finland, Norge och Ryssland i Pasvik–Enare. Samarbetet har visat på goda erfarenheter.

 

Läs mer på:

http://www.metsa.fi/fi/web/guest/halti

https://reisanasjonalpark.no/prosjekt-halti/