Månadens projekt – High Frequency Induction Technology for advanced Materials Processing (InTeMP)

Interreg Nord projektet InTeMP studerar hur högfrekvent induktionsuppvärmning lämpar sig för att möjliggöra nya genombrott inom stålindustrin. Aktualiteten av arbetet ökar i och med förändringarna som sker inom stålindustrin samt av den globala oron för industrins miljökonsekvenser. Stålindustrin är en av de största källorna till CO2-utsläpp, men också den viktigaste grundpelaren i dagens samhällen. Projektet fokuserar på att minimera miljökonsekvenserna av ståltillverkningen, men också på att utveckla nya stålkvaliteter samt på återvinningsprocesser.

Induction line with Terho and Mika

InTeMP-projektet är en fortsättning av forskningen i som genomfördes i NorFast-HT som arbetat med innovativ induktionsteknologi som utarbetats vid Lunds universitet samt kunskap om stål vid stålforskningscentrum CASR som grundats vid Uleåborgs universitet. Den exceptionella forskningsinfrastrukturen som utvecklats i InTeMP-projektet har under projekttiden lett till flera förberedelser av nya projekt. I InTeMp deltar Uleåborgs och Lunds universitet samt flera företag. Det praktiska arbetet fokuserar på nära samarbete mellan universiteten i Uleåborg och Lund, där en mekaniserad linje som utvecklats och förverkligats av Uleåborgs universitet fungerar fysiskt identiskt vid båda universiteten kring induktionsteknologi som har utvecklats vid Lunds universitet för att demonstrera den nya teknologins möjligheter för industrin.

Induction line fast annealing

Läs gärna mer:
High Frequency Induction Technology for advanced Materials Processing (InTeMP) | Kerttu Saalasti Institute (oulu.fi)
Researchgate https://www.researchgate.net/project/Nordic-Community-for-Fast-Steel-Heat-Treatments