Månadens projekt – Muittut, muitalusat, The story of the Sámi by the Sámi

Syftet med projektet Muittut, muitalusat är att utveckla och använda ett samiskt utställningsspråk för att berätta samernas historia ur ett samiskt perspektiv. Utställningsspråket bildas med hjälp av ny teknik och det samiska berättandet genom tre pilotprojekt som produceras inom projektet. Tack vare att de går att uppdatera är det meningen att de ska vara tidsenliga och anpassningsbara. Pilotprojekten genomförs med hjälp av interaktiv teknik som ska ge en så multisensorisk upplevelse som möjligt. Temana är följande: Gákti – Tradition och nutid som en del av en levande kultur, Trumman – Repatriering och återkallande och Att mista sitt språk – Att läka sina sår.

Testning av samemuseet Siidas gákti-pilotprojekt i SINCO-laboratoriet på Lapplands universitet. Fotograf: Siiri Paananen/Lapplands universitet

Interreg Nord projektet är ett samarbete mellan Samemuseet Siida, Saemien Sijte – sydsamiskt museum och kulturcentrum, Ájtte – Svenskt Fjäll- och Samemuseum, Lapplands universitet och Luleå tekniska universitet. De samiska museerna ansvarar för att producera och styra innehållet, Lapplands universitet för servicedesignen, användarupplevelsen och applikationernas användarvänlighet och Luleå tekniska universitet för den tekniska planeringen och genomförandet av pilotprojekten.

En trumma 3D-skannas för utställningen på Ájtte. På bilden Jelena Porsanger (RiddoDuottarMuseat) och Matthew Magnani (Harvard University) Fotograf: Sunna Kuoljok/Ájtte

Pilotprojekten som utvecklats utifrån samernas kommunikationsmetoder, såsom berättelser, visuella lösningar och samernas perspektiv, har genomförts i samarbete med de samiska samhällena. Flera samiska hantverkare och konstnärer deltar i genomförandet av pilotprojekten. Projektet har engagerat de samiska samhällena på olika sätt, även om det har varit en utmaning på grund av coronaviruset. Projektet har varit tvungna att flytta nästan all verksamhet till nätet, både när det gäller projektet och arbetet med samhällena.

För närvarande är projektet på slutrakan; producerar fortfarande innehåll och ser de första konkreta resultaten. Teknologin möjliggör mångsidig presentation i olika former på ett sätt som väcker känslor och skapar förståelse bland museibesökarna.

Läs mer om projektet:

Muittut – Muittut, muitalusat – the story of the Sámi by the Sámi

https://www.facebook.com/muittut