Månadens projekt – Nordic Arctic Co-creation Platform (NACCOP)

Nordic Arctic Co-creation Platform (NACCOP) – En plattform för gränsöverskridande samarbete, lärande, kommunikation, och utveckling av ny teknik och nya tjänster inom området hälsa och social omsorg.

Testmiljö, Luleå Tekniska Universitet

Interreg Nord projektet NACCOP syftar till att utveckla en plattform för gränsöverskridande tvärvetenskapligt samarbete. Syftet är att stärka innovation i små och medelstora företag inom hälso- och sociala omsorgssektorn. NACCOP stödjer arbetet med ekosystem och tillhandahåller ett nätverk av innovationsmiljöer och tjänster som sammanför intressenter från alla samhällssektorer.

Samarbetet på plattformen ses som en möjlighet att förnya sig, bygga nätverk, starta pilotprojekt och projekt, lära sig nya saker och utvidga marknader över gränserna. Plattformen möjliggör ett nära samarbete mellan medborgare, företag, forskning, utbildning och yrkesverksamma inom området hälsa och social omsorg.

Gränsöverskridande testning och nätverksarbete anses öka betydelsen av att dela expertis och kunskap. Det är därför viktigt att bygga upp nya typer av nätverk. Aktivt samarbete handlar om att lära sig av varandra och dela kunskap och goda exempel.

Testmiljö, Oulun ammattikorkeakoulu

I projektet organiseras samarbetsevenemang som bygger på företagens behov och som handlar om ämnen som sträcker sig från organisation av palliativ vård, innovation inom rehabilitering till koldioxidneutralitet. Mer information om projektet hittar du på:

https://www.facebook.com/projectNACCOP

https://www.linkedin.com/company/project-naccop

www.oamk.fi/naccop

Arbetet med NACCOP plattformen kommer att fortsätta även efter projektets slut. NACCOP:s plattform har lanserats i vår och är under utveckling www.necosystem.org .