Månadens projekt NUVE – Nordic Platform for Development of Autonomous Utility Vehicles

Energisnåla och miljövänliga arbetsmaskiner för mer ekologisk hållbar produktion är viktiga för industrier i den nordiska ekonomin, såsom gruvdrift, transport av gods, skogsbruk och jordbruk. Trä, malm och andra råvaror kan inte hanteras ekonomiskt inom branschen utan effektiva arbetsmaskiner. Myndigheterna arbetar för att bromsa klimatförändringen, som hotar den känsliga naturen i norr. Man strävar efter att fastställa utsläppsgränser för dessa nödvändiga maskiner, som nästan alltid drivs med förbränningsmotorer. Därför måste man inom tillverkningen av arbetsmaskiner kunna erbjuda marknaden produkter som ger mindre utsläpp och mer miljövänliga lösningar så att vi kan minska utsläppen från produktion och distribution av nödvändiga råvaror i framtiden.

Nuve-projektet svarar på dessa behov hos företag inom tillverkning av arbetsmaskiner genom att bjuda dem en effektivare produktutveckling som bygger på att skapa en testmiljö för arbetsmaskiner och deras virtuella prototyper, dvs. digitala tvillingar.

DEN VIRTUELLA TESTNINGSMILJÖN FRÄMJAR PRODUKTUTVECKLINGEN AV ENERGIEFFEKTIVA OCH AUTONOMA MASKINER

I Nuve-projektet, som genomförs i nordiskt samarbete, tillsammans med vårt systerprojekt Mobilab, byggs en produktutvecklings- och innovationsplattform som heter Nuve-lab, speciellt planerad tillverkare av autonoma och energieffektiva maskinverktyg, beläget i Linnanmaa campusområde i Uleåborg. Nuve-projektet leds av Uleåborgs yrkeshögskola och samarbetspartnerna i projektet är Uleåborgs universitet, Luleå tekniska universitet och Sintef Research Center i Narvik. Mobilab-projektet är ett ERUF-projekt som finansieras av Norra Österbottens Förbund och genomförs av Uleåborgs yrkeshögskola och Uleåborgs universitet.

Nuve-lab är en enhet där projektet kommer att erbjuda produktutveckling, forskning och utbildningstjänster i Linnanmaa campusområdet. Där kombinerar man en aktiv dynamometer som testar motorer i en virtuell testmiljö, där fordonet simuleras med laster som motsvarar äkta arbetsförhållanden, såsom skog, gruva eller hamnområde. Detta system kommer att testa maskinerna på ett mer ekologiskt hållbart sätt och främja en säker utveckling av autonoma fordon. För närvarande utvecklas Nuve-Labs virtuella system och förbereds för anslutning till Mobilab.

Läs mer om projektet:
https://www.oamk.fi/en/partnership/rdi-projects/nuve
https://twitter.com/NuveProject