Månadens projekt – ”Nya möjligheter för CLT”

Projektet har pågått under 2015–2018 som ett samarbete mellan de svenska parterna Luleå tekniska universitet och SP/RISE i Skellefteå samt de finska parterna Centria University of Applied Sciences i Ylivieska, Digipolis Oy i Kemi och Lapland University of Applied Sciences i Rovaniemi. Målet har varit att utveckla möjligheterna att använda det träbaserade byggnadsmaterialet CLT som ett alternativ till betong och stål. Målet har uppnåtts genom att generera utökad kunskap om CLT, att skapa nya varianter av CLT samt genom att skapa goda exempel på nya användningsområden för CLT.

 

CLT betyder korslimmat trä och är ett fabrikstillverkad vägg och bjälklagsmaterial som kan användas som ett alternativ till stål och betong i stora byggnader. Idag är användningen av CLT ganska blygsam, eftersom stål och betong fortfarande är de dominerande materialen i stora byggnader. Som en relativt ny produkt är CLT ännu inte ett välkänt material och produktionskapaciteten är liten trots den snabba efterfrågeökningen.

 

Projektet har varit indelat i flera arbetspaket där möjligheter till fortsatt finansiering efter projektavslut, nya innovativa idéer till materialförbättringar, nya produktmöjligheter, nya användningsområden samt möjligheter att få in CLT i befintliga byggnadsprocesser har varit i fokus. Exempel på konkreta resultat som tagits fram är skapandet av ett europeiskt nätverk för en ansökan till Horizon 2020 och utvecklingen av två nya starkare och styvare varianter av CLT. Men även ett antal pilotstudier av introduktionen av CLT i mindre företag samt intervjustudier med resulterande förslag till hur CLT kan komma in i befintliga byggprocesser. Kunskap om hur CLT fungerar i kontakt med fukt har också tagits fram. Det gränsöverskridande samarbetet har lett till möjligheter för företag i Finland och Sverige att använda mer CLT och därigenom växa.

 

Mer information om projektet finns på följande länkar

https://www.ltu.se/research/subjects/Trateknik/Forskningsprojekt/Nya-mojligheter-for-CLT-korslimmat-tra-1.152159

https://tki.centria.fi/hanke/FCLT%20%E2%80%93%20Future%20possibilities%20for%20CLT/1101/uutinen/3648

https://www.lapinamk.fi/news/Lapin-AMK-tekee-arktista-yhteistyota-CLT-rakentamisen-edistamisessa/fuu3sfdb/4fb9c603-b6bd-4c57-b1e7-1d80168d0559

 

Stödmottagare: LTU, Digipolis Oy

Lapin amk, SP Sveriges Tekniska

Institut, Centria

Projekttid: 2015–2018

Projektbudget: 1 305 840 EUR

Beviljade EU-medel: 858 392 EUR

Beviljade IR-medel:

Offentlig medfin: 447 448 EUR

Privat medfin: –

 

 

Väggelement från Crosslam Oy, en produktionsanläggning i Kuhmo

Projektgruppen från vänster: Mikko Vatanen (Lapin AMK), Valtteri Pirttinen (Lapin AMK), Elisa Saarela (Centria-AMK), Mats Ekevad (LTU), Tytti Ahoranta (Digipolis Oy), Anders Gustafsson (RISE).