Månadens projekt – ON-SITE

Interreg Nord-projektet ON-SITE arbetar med tillsyn, reningskapacitet, återvinning av näringsämnen, miljöpåverkan och innovativa lösningar för processoptimering för småskaliga avloppssystem. I projektet samarbetar Water, Energy and Environmental Engineering, University of Oulu (UO), Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Luleå tekniska universitet (LTU) och Freshwater Centre and Centre for Sustainable Consumption and Production, Finnish Environment Institute (SYKE).


En av de små avloppsanläggningar som undersöks i projektet.
Foto av Juho Kinnunen och Lina Büngener

ON-SITE projektet arbetar för att öka kunskapen om reningseffektiviteten av små avlopp samt deras miljöpåverkan. Tidigare studier har visat stora variationer i reningseffektiviteten i små avloppsanläggningar. Projektet undersöker små avlopp från olika perspektiv och fokuserar på både rening och påverkan på omgivande miljö. Dessutom utvecklas kunskapskluster vilket stöds av det gränsöverskridande samarbetet mellan Sverige och Finland. Projektet verkar också för en ökad cirkuläritet inom avloppssektorn genom att undersöka hur införande av sorterande system påverkar flöden av näringsämnen i samhället i programområdet.


ON-SITE undersöker också hur små avlopp organiseras och hur tillsyn utförs i Norge, Finland och Sverige. Preliminära resultat visar att ländernas tillvägagångssätt angående miljöskydd är liknande men att det också finns stora skillnader angående hur lagar och regelverk används, vilken roll olika myndigheter har och hur ansvaret fördelas. Därutöver undersöker projektet hur mikroföroreningar kan avlägsnas från avloppsvatten genom att testa och utveckla biotekniska processer och metoder som ökar avskiljningsgraden.

Fältanläggning vid sjön Vähäjärvi (Kokkola, Finland),
Borrning för provtagning av jord och installation av observationsrör (samarbete mellan UO och LTU). Foton av Juho Kinnunen.Website: https://www.oulu.fi/water/on-site

Research Gate: https://www.researchgate.net/project/ON-SITE-Small-scale-wastewater-treatment-systems-governance-efficiency-resources-recovery-environment-contamination-risks-and-innovative-solutions-for-processes-optimization