Månadens projekt – Our Stories

Vår gemensamma kultur och historia syns på Norrskensvägen och förenar Finland, Sverige och Norge. Ett exempel på detta är de sex språken som talas i området. Områdets historia är en viktig del av vår identitet. Our Stories-projektet lyfter fram det gemensamma kulturarvet med hjälp av berättelser.

 

Norrskensvägen är en officiell turistväg från Torneå-Haparanda via Kilpisjärvi till Tromsö. Vägens potential har dock ännu inte utnyttjats till fullo. Berättelserna förväntas öka intresset för Norrskensvägen och Nordkalotten. Berättelserna kommer att publiceras bland annat i form av musik, film och dramaberättelser. I slutet av projektet skapas en bok där alla berättelser finns samlade.

 

Under de senaste två åren har vi ordnat ett flertal möten för att samla berättelser och testa berättandemetoderna med invånarna. Berättelserna vi samlat in har delats in i tre teman: Norr (Northern), Ljusets växlingar (Lights) och Rutten (Route). Av berättelserna har det hittills skapats musik som utspelar sig i modern och historisk tid (JORD och Visa Nordica). Studerandena vid Lapplands yrkeshögskola och Svefi har också gjort animations- och konstprojekt utifrån berättelserna. Under hösten publiceras fler kortfilmer. Alla produktioner sammanställs och presenteras på konserten Feel the Northern Lights Route den 18 oktober 2018 och på en utställning i Tornedalens landskapsmuseum som öppnar den 19 oktober 2018. Berättelserna finns också på vår webbplats.

 

På hösten (den 18–19 oktober) ordnar vi ett digitalt evenemang om temat berättande, Heart of a Business – Stories connecting us!, som är riktat till aktörer inom turismen.

 

Webbplatsen på engelska: https://ourstories.info

Webbplatsen på finska: https://ourstories.info/fi/

Webbplatsen på svenska: https://ourstories.info/sv/

Facebook: https://www.facebook.com/northernlightsroute/

 

Stödmottagare: Lapin amk, Studio E-city Ky, Jord Ek. För., Sverigefinska folkhögskolan

Projekttid: 2016-2019

Projektbudget: 1 102 289 EUR

Beviljade EU-medel: 513 105 EUR

Beviljade IR-medel: 133 102 EUR

Offentlig medfin: 400 316 EUR

Privat medfin: 55 766 EUR