Månadens projekt – Resurspool för entreprenörskap inom rennäringen med binäringar: Kvalitet i slakt och styckning

Det är brist på arbetskraft inom slakt och styckning. En resurspool med egenföretagare skulle vara till hjälp och grunden är då att fler får lära sig jobbet. I det steget ligger Interreg Nord projektet, som benämns RenResurs.

Renskötsel

Projektets huvudsakliga mål är att färdigställa ett välfungerande, pedagogiskt och nyskapande kurspaket för renslakt. Under hösten 2021 har projektet dragit igång en pilotomgång webbinarier med utbildning i olika slakt- och styckningsmoment. Ett pedagogiskt videomaterial som finns på finska översätts till samiska och svenska. Planeringen av en pilotkurs på plats i Finland är i full gång.

Det gränsöverskridande mervärdet finns i flera dimensioner. Det blir en större och mer effektiv marknad om företagarna kan erbjuda sina tjänster över gränsen. Kvinnor och ungdomar är en företagarpotential som behöver lyftas mer. Strukturerat arbete i Sápmi, kring förädling och nya marknader för livsmedel, skinnprodukter och annat från renen, har på många sätt visat sig lyckosamt. Men det finns en flaskhals: slakt- och styckningskompetens. Det är där RenResurs kommer in, eller som hela projektnamnet lyder: ”Resurspool för entreprenörskap inom rennäringen med binäringar: Kvalitet i slakt och styckning”.  

Renskinn

Projektparterna är Sápmi Innovation AB, Lapin ammattikorkeakoulu Oy och Luleå tekniska universitet. Projektparterna säkerställer att de som går kurserna ska kunna få licens för både Sverige och Finland. Projektet har också skapat kursmoment för tillvaratagande av slöjdmaterial och traditionella styckdetaljer och har dialog med veterinärer.

Webbsida LTU: https://www.ltu.se/research/subjects/Industriell-design/Forskningsprojekt/RenResurs-1.206403

Webbsida Lapin AMK: https://www.lapinamk.fi/RenResurs

Facebook: https://www.facebook.com/RenResurs-107223517732765