Månadens projekt – Robosol

Genom Interreg Nord projektet Robosol förmedlas kunskap om möjligheterna med robotik och automation för små och medelstora producerande företag. Som metod används en teknologiöverföringsmodell genom vilken man med hjälp av simuleringar, flyttbara robotar och implementeringsdemonstrationer synliggör robotikens nytta i företag av olika bransch. Teknologiöverföringsmodellen genomförs som pilotprojekt och utvecklas i ett gränsöverskridande samarbete med Centria, Luleå Tekniska Universitet och T2 College.

Testning av robot

Projektpartnerna har kontaktat företag som representerar olika branscher och fördjupat sig i deras behov av produktionsteknikutveckling samt implementeringsmöjligheter av robotik. I samarbetet mellan företagen och projektpartnerna har man utvecklat implementeringar och metoder för att avlägsna ”flaskhalsar” i företagens produktion. Företagen har varit aktörer inom metall-, gruv-, livsmedels-, vård-, trä-, plast- samt process- och energiindustrin.

Mobil robot på sjukhus

De demonstrerade teknologierna har varit samarbetsrobotimplementeringar, drönarteknologi, undervattensrobotik, mobilrobotik och simuleringar. För kommunikationsändamål har det producerats videomaterial om de branschspecifika referenslösningarna. Genom demonstrationerna har man förmedlat och producerat kunskap åt företagen om den nya generationens teknologilösningar för att förbättra deras produktivitet och som grund för investeringsbeslut. 


Läs mer om projektet