Månadens projekt – SmartCharge

Övergången till ett koldioxidsnålt samhälle påverkar människor lokalt och internationellt. FN har satt upp mål för en hållbar utveckling och förbundit de flesta staterna genom klimatavtalet från Paris. Mängden energi från förnybara källor kommer ständigt att öka, energieffektiviteten höjas och mängden växthusutsläpp minskas.

Olika eldrivna fordon är en del av det moderna smarta energisystemet. Genom dubbelriktad kommunikation och smarta elnätverk kopplas fordonen ihop som en del av det smarta energisystemet, där fordonen vid behov kan fungera t.ex. som energilager. I de nordliga regionerna är antalet eldrivna fordon begränsat men med den ökande efterfrågan på ansvarsfulla turismtjänster ökar också behovet av nya teknologier, t.ex. de eldrivna skotrarna som används i safariverksamhet.

Eldrivna skotrar i safariverksamhet

Projektet SmartCharge koordineras av Lapplands yrkeshögskola och förverkligas tillsammans med UiT, Norges arktiske universitet, Narvik campus. Projektets huvudmålsättning är att producera ny kunskap om Vehicle-to-Grid (V2G)-lösningarnas kommersiella och tekniska möjligheter och utmaningar med hjälp av pilotprojekt.

Laddning av elskotrar på pilotplatsen i Lehtojärvi.

Pilotprojekten genomförs i Lehtojärvi nära Rovaniemi i omgivningen av Aurora eMotion och Arctic Snow Hotel samt i Longyearbyns Hurtigruten Svalbad AS omgivning i Norge. I dessa pilotprojekt skapas smarta och lokala system med vars hjälp eldrivna fordon (eldrivna skotrar, elbilar) används som energilager, och samtidigt undersöks genomförandet ur tekniskt och kommersiellt perspektiv. Genom forskning och utveckling ska projektet snabba på företagens investeringar i energieffektiva lösningar med förnybar energi, vilket också skulle minska utsläpp av växthusgaser. Resultaten av SmartCharge-projektet ska delas ut och utnyttjas tex. i seminarier, utbildningar, facktidningar och konferenser. De senaste kunskaperna fick man på Battery Show & Electric Vehicle Technology mässan i Stuttgart i maj år 2019. För att konstruera och testa V2G-koncept skaffade man olika standarder och de ytnyttjades och bekantades med. Att nätverka med V2G-tillverkare och andra leverantörer på branschen både i de nordliga regionerna och utanför Interreg Nord programmets område har gått smidigt.

Projektets och den rådgivande gruppens medlemmar från Lapplands yrkeshögskola (Fin), The Artic University of Norway, Narvik (Nor), Aurora Powertrains Oy (Fin), Alfen Elkamo Oy (Fin), Alfen B.V (NL), Vattenfall AB (Swe).

För mer information kontakta Arja Kotkansalo, arja.kotkansalo@lapinamk.fi