Månadens projekt – STIL

Interreg Nord-projektet STIL -“Slow travel in northern rural landscapes – routes for leisure biking” har som mål att öka kunskapen om cykelturism i de norra delarna av Finland, Norge och Sverige. Målsättningen är även att skapa gränsöverskridande nätverk mellan entreprenörer och andra intressenter, inklusive kommuner, för att utveckla turism i glest bebodda områden.

Cykling i Ylitornio

Projektet ligger väl i tiden eftersom man kan se en ökning av såväl inhemsk som av gränsöverskridande turism mellan de nordiska länderna. Därav blir den nordiska närturismen betydelsefull – detta är en form av turism som betonar lokala destinationer, korta distanser och klimatvänliga transporter. Dessutom visar turismtrenderna att besökare önskar aktiviteter under sina semestrar och cykling har blivit populärt.

STIL projektet har så här långt identifierat ett flertal lämpliga nordliga cykelturer, vilka har testats av olika typer av cyklister. Rutternas lämplighet är relaterad till vägarnas egenskaper (t.ex. trafikens livlighet), befintliga boendemöjligheter, butiker och restauranger med lämpliga intervall längs rutterna samt entreprenörernas intresse och entusiasm för att utveckla aktiviteterna. Workshopar för entreprenörer och intressenter har redan ordnats och flera är inplanerade under 2022. STIL projektet har publicerat två nyhetsbrev som finns tillgängliga på hemsidan.

Projektets partner är Naturresursinstitutet (Luke), Lapplands universitet och Lapplands yrkeshögskola i Finland, Pajala kommun i Sverige och både Tromsø- och Alta campus vid Arktiska universitetet i Norge (UiT). Flera kommuner och andra aktörer har även visat intresse för att samarbeta med STIL-projektet som avslutas i slutet av september 2022 men som har för avsikt att planera för en fortsättning.

STIL-teamet. Personerna fr. v övre raden Esa Inkilä (FI), Johanna Collen (SE), Kristina Svels (FI), Per Kåre Jakobsen (NO), Arild Røkenes (NO)
Personerna fr. v. nedre raden Seija Tuulentie (FI), Roger Uusitalo (SE), Marja Uusitalo (FI)

STIL hemsida Luke: https://www.luke.fi/sv/projektit/stil-01/ 

Facebook:  https://www.facebook.com/search/top/?q=stil%20-%20cycling%20north
Instagram https://www.instagram.com/stilcyclingnorth/