Månadens projekt – Vandring i Kulturlandskap

De svenska och norska fjällen som ofta kallas Europas sista vildmark är ett kulturlandskap där människor verkat och bott i närmare 10 000 år. Idag är det ett aktivt kulturlandskap där bland annat renskötseln är en viktig del. Interreg Nord projektet Vandring i Kulturlandskapet har som mål att turistföretagare i projektområdet har fått kunskap om kulturlandskapet/kulturspår i området och fått verktyg att använda den kunskapen i sin verksamhet och att allmänheten som brukar vandringslederna får möjlighet att få kunskap om och möjlighet att uppleva kulturlandskapet/kulturspår i ledernas närhet på ett djupare sätt.

Fångstgrop vid Kungsleden

Projektområdet är markerna runt vandringslederna Nordlandsruta mellan Harrvassdalen och Bolna, Kungsleden inom Sorsele samt Vindelvaggileden.

Projektet vill utveckla metoder för att med moderna hjälpmedel kunna lokalisera kulturspår och genom att hålla workshops med företagare och allmänheten i projektområdet samlar projektet in lokala kunskaper om kulturlandskapet och även kunskap om vilka delar av kulturlandskapet som kan lyftas för turism och vilka delar som inte skall lyftas.Projektets resultat kommer att publiceras i en bok. I nuläget har flera workshops och informationsträffar hållits, både digitalt och fysiskt. Fältinventeringar har gjorts längs lederna för att testa metoder att lokalisera kulturspår och arbetet med projektets bok är i det närmast klart.

Att begränsa sig till att arbeta efter dagens nationsgräns ger en felaktig bild av områdets historia och det finns liknande utmaningar och möjligheter för vandringsturism på båda sidor av gränsen.

Vandring i kulturlandskap

Läs mer om projektet