Månadens projekt – VanProd, Nya metoder för återvinning av vanadin

Huvudsyftet med VanProd-projektet är att utveckla teknologierna för att återvinna vanadin från gruvavfall i fast och flytande form. Projektet omfattar karakterisering av vanadinavfall i den nordiska regionen, utveckling av kemiska och biologiska metoder för extraktion av vanadin från fast mineralavfall och därtill utveckling av metoder för återvinning av vanadin från gruvvatten och extraktionslösningar. Åtminstone proverna från norska Titania AS och finländska Mustavaara kan ses som potentiellt vanadinrikt mineralavfall och dessa gruvprover har valts till extraktionsproverna. Förhöjda vanadinhalter i filtratvatten har analyserats i gruvområdet i Mustavaara och för tillfället testas såväl kommersiella som vid Uleåborgs universitet utvecklade adsorbentmaterial i adsorptionen av vanadin från filtratvatten.

 

Projektet har börjat i september 2017 och upphör i augusti 2020. VanProd-projektkonsortiet utgörs av tre partner: Uleåborgs universitet (Finland), UiT Norska arktiska universitetet (Norge) och Kjeøys forsknings-och utbildningscentrum (Norge) samt samarbetspartnern: Linnéuniversitetet (Sverige). Kompetensområdena för de forskningsgrupper som deltar i projektet kompletterar väl varandra. Konsortiet har stark kompetens i fråga om återvinning av metaller, kemisk och mikrobiologisk karakterisering av gruvavfall, bedömning av miljökonsekvenser och riskbedömning. Det gränsöverskridande samarbetet har möjliggjort att man inom ramen för projektet undersökt flera olika gruvprover och haft tillgång till olika karakteriseringsmetoder och forskningsapparater i större utsträckning. I september 2019 ordnas en workshop som gäller extraktion i Kjeøys forsknings- och utbildningscentrum i Norge.

 

 

 

 

Mer information om projektets resultat och verksamhet:

Projektets webbsida: https://www.oulu.fi/pyokemen/node/48279)

ResearchGate: (https://www.researchgate.net/project/VanProd-Innovation-for-Enhanced-Production-of-Vanadium-from-Waste-Streams-in-the-Nordic-region).