Månadens projekt – VekuVaku

Interreg Nord projektet VekuVaku – Vattenkraftens kulturarv har målsättningen att öka kunskapen om vattenkraftens historia läng Ule- och Luleå älv och dess kulturhistoriska betydelse. I fokus för projektet ligger också stärkandet av samhörigheten och synligheten av vattenkraftens kulturarv i olika medier.

Ett besök till Seitenoikea vattenverk sommaren 2019. Foto: Pekka Elomaa

Kring Ule älv ligger fokus på arkitekturen, den ingenjörstekniska historien och berättelserna om de som vuxit upp i kraftverkssamhällen. I Lule älv ligger fokus i landskapsförändringen och förhållandet till samiska kulturen.

Möteskväll i Uura byhus sommaren 2019. Foto: Pekka Elomaa

Resultaten av undersökningarna och inventeringarna i projektet har samlats till olika mediekanaler. Den nationellt värdefulla kraftverks- och bostadsarkitekturen finns med på webbplatsen Finnish Architecture Navigator https://finnisharchitecture.fi/ som presenterar finländsk topparkitektur. Berättelser och skrifter som har samlats in under byamöteskvällar finns samlade i boken Berättelser från kraftverkssamhällen och älvstränder. De svenska berättelserna ska sammanställas och tryckas i en bokliknande rapportform. Allt material arkiveras och tillgängliggörs för framtida generationer.

Möteskväll i Uura byhus sommaren 2019. Foto: Pekka Elomaa

Det gränsöverskridande samarbetet har bidragit till att identifiera särdragen i den egna historien och kulturarvet samt tagit fram nya metoder att undersöka byggnadsarvet.

Läs mer om projektet: https://vekuvaku.eu/sv/

På besök i Fortums Arkiv i Pyhäkoski. Foto Pekka Elomaa