Månadens projekt – Viesso duobddága/Levande landskap

Landskapet i det lulesamiska området är sammansatt med skogsområden och älvdalar i öst, höga fjäll inom världsarvet Laponia och det norska fjordlandskapet i väst.

Utsikt från Ritsem mot Ahka


I benämningar på platser i landskapet finns värdefulla upplysningar. De ger oss information om människorna som vistats här och vilka språk de talade. Namnen beskriver terräng och näringar. De kan indikera kulturellt betydelsefulla platser och skildra särskilda historiska händelser.
Platsnamnen är i vissa avseenden organiska, ja levande. Detta levandegörande av landskapet sker i en växelverkan mellan plats, personer och berättelser. En skapande akt där en benämning uppstår, landskapet kommer till liv.


I applikationen får du möjlighet att orientera dig i det lulesamiska kulturlandskapet. Genom en kartvy och så kallade ”point of interest” som kan vara fjäll, orter, sjöar eller rutter kan du själv styra din upplevelse. Appen är fylld med fotografier, rörligt material, tolkningar av namnens betydelse, kultur och historia. Med fyra olika språk, svenska, norska, engelska och lulesamiska och runt 100 ”point of interests” och tillgång till offline-läge är möjligheterna för vad applikationen kan göra för dig stora.

Järtasjön/Jierttájávrre. Masten på berget i bakgrunden står på en gammal samisk offerplats


Appens intention är att öka kunskapen om det samiska kulturlandskapet och betydelsen av de många lulesamiska ortnamnen. Projektet är ett interregionalt samarbetsprojekt mellan Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum, Árran lulesamisk senter i Tysfjord och Luleå tekniska universitet. Appens teknik är klar och nu pågår arbetet med att fylla den med innehåll. Den ska lanseras hösten 2020.

Projektgruppen

Läs mer på: