Månadens projekt – WAX

I Interreg Nord-projektet WAX utvecklas metoder för utvinningen av naturvax från arktiska skogsbär (lingon och blåbär) från de sidoströmmar som uppstår i bärindustrin.

 

Vaxet extraherat från arktiska bär analyseras mångsidigt och dess kemiska och fysikaliska egenskaper jämförs med andra naturliga vaxsorter. I projektet utforskar man de affärsmöjligheter som bärvaxet erbjuder samt undersöker hur det kan kommersiellt utnyttjas och användas inom olika industribranscher. Ett viktigt mål i projektet är att öka den allmänna kännedomen om olika möjligheter att utnyttja vilda bär. Testen har visat att den bästa metoden att extrahera vaxet är överkritisk extraktion. I denna process använder man inga skadliga lösningsmedel, och därmed lämpar sig metoden väl för extraktion av vax bl.a. för kosmetika- och livsmedelsindustrins behov. För närvarande i projektet pågår analyseringen av de kemiska och fysikaliska egenskaperna hos bärvaxet. Preliminär forskning visar att bärvaxet har antibakteriella egenskaper samt förmåga att skydda mot skadlig UV-strålning. Dessa egenskaper kan ha en avgörande betydelse i synnerhet för tillämpningar inom kosmetikaindustrin.

 

Det gränsöverskridande samarbetet i projektet syftar på att utnyttja varje enskilda projektpartners unika specialkompetensområde, vilket är nödvändigt för att projektet ska uppnå goda resultat. Hade projektet genomförts enbart på en nationell nivå, skulle det ha blivit mer ensidigt innehållsmässigt. Uleåborgs universitet och Oulu UAS forskar i de olika metoderna att extrahera bärvaxet, de affärsmöjligheter som bärvaxet erbjuder samt vaxets biokemiska egenskaper. LTU undersöker olika metoder för tillämpningar av vaxet inom kompositteknologin, och NIBIO i Tromsö forskar i hur livsmiljön för vilda bär påverkar den biokemiska sammansättningen av bärvaxet.

 

Facebook: https://www.facebook.com/waxresearchproject/

 

Stödmottagare: Uleåborgs universitet,

Oulun amk, LTU, NIBIO

Projekttid: 2017-2019

Projektbudget: 1 000 797 EUR

Beviljade EU-medel: 510 212 EUR

Beviljade IR-medel: 115 854 EUR

Offentlig medfin: 374 731 EUR

Privat medfin: 0 EUR

 

Bilder: Emily Thuy Le