Månadens projekt

Projektet Giellagáldu finansierar verksamheten vid det samnordiska samiska yrkes- och resurscentret Sámi Giellagáldu.  Projektets centrala mål är att göra verksamheten vid Sámi Giellagáldu permanent efter att projektet har slutförts. Till Sámi Giellagáldus uppgifter hör bland annat språkvård, språkutveckling, terminologiarbete, normering och ortsnamnstjänster. För dessa uppgifter har man i projektet anställt två språkmedarbetare för sydsamiska, två för lulesamiska, tre för nordsamiska och en var för enaresamiska och skoltsamiska. Inom projektet arbetar dessutom en projektchef, en administrativ medarbetare och en projektsekreterare. Språksektionerna för syd-, lule-, nord-, enare- och skoltsamiska ger under projektet rekommendationer i ärenden som gäller användning av det samiska språket, såsom normeringar och ny terminologi.

 

Under projektets gång har det hittills utvecklats totalt 3 370 nya ord och givits 351 nya normer på syd-, lule-, nord-, enare- och skoltsamiska. Sámi Giellagáldus umesamiska arbetsgrupp godkände den umesamiska ortografin 2016. Personer som använder samiska har även erbjudits rådgivning och anvisningar per e-post, på Facebook, på nätsidor, via WhatsApp och per telefon.

 

Områdena där det talas samiska splittras av statsgränser, vilket delar upp språkgemenskaperna i olika staters territorier. Med tanke på bevarandet och utvecklingen av samiska är det viktigt att minska de negativa effekterna av statsgränserna och ta tillvara kunskapen och resurserna hos de samiska språkgemenskaperna i de olika staterna. Gränsöverskridande samarbete var därför ett naturligt val till språksamarbete.

 

För mer information se https://www.facebook.com/SamiGiellagaldu/ eller http://www.giella.org/

 

 

Godkännade av umesamisk ortografi 6.4.2016 i Margaretakyrkan i Likssjuo (Lycksele).

Foto:Mika Saijets, Sámi Giellagáldu
Godkännande av umesamisk ortografi 6.4.2016 i Margaretakyrkan i Likssjuo (Lycksele).

Sámi Giellagáldus Info-tält i Tråante (Trondheim) på torget under Tråante2017 jubileumsveckan

Foto:Marko Marjomaa, Sámi Giellagáldu
Sámi Giellagáldus Info-tält i Tråante (Trondheim) på torget under Tråante2017 jubileumsveckan.

 

Samordnande stödmottagare:
Sámediggi/Saamelaiskäräjät, Finland

Övriga stödmottagare:

Sámediggi-Sametinget Sverige

Sámediggi-Sametinget Norge

Projekttid: 2015-2018

Projektbudget: 3 062 053 EUR

Beviljade EU-medel: 922 439 EUR

Beviljade IR-medel: 163 415 EUR

Offentlig medfin: 1 976 199 EUR

Privat medfin: –