Nordprogrammet godkänt av EU- Kommissionen!

Som det första av de nordiska Interreg-programmen har Nord 2014-2020 godkänts av EU- Kommissionen. Programmet omfattas av två geografiska delområden; Nord och Sápmi och har en total budget på cirka 76 MEUR inklusive svensk, finsk och norsk finansiering. Av den totala budgeten är EU-finansieringen cirka 39 MEUR.

 

Programmet kommer att fokusera på fyra insatsområden: Forskning och Innovation, Entreprenörskap, Kultur och Miljö samt Gemensam arbetsmarknad.

 

Första ansökningsomgången är öppen mellan 15 januari- 26 februari 2015.