Norska IR-midler call 11. føring på norsk side

Prioriteringer av søknader til call 11 vil skje i styringskomiteens møte i januar 2020. Husk at fristen for norske Interreg midler er det samme som på EU-siden.

 

Programmets delområde Nord: Dersom prosjektet har partnere fra kun ett fylke kan det søkes inntil kr 1 200 000 i norske IR-midler (ca 146 300 €). Denne begrensningen gjelder ikke for prosjekt som omhandler hele geografien i Finnmark, Troms og Nordland.

 

Programmets delområde Sápmi: Dersom prosjektet har partnere fra kun ett språkområde (eks lulesamisk område, sørsamisk område, nordsamisk område) kan det søkes inntil kr 700 000 i norske IR-midler (ca 85 000 €). Denne begrensningen gjelder ikke for prosjekt som omhandler hele Sápmi.

 

Fristen for å søke om norske Interreg midler følger de samme som for EU-partnere. Videre gjelder samme frist for å søke om regional medfinansiering. Ved søknad om Interreg midler skal det samtidig dokumenteres om at det er søkt om regional medfinansiering fra andre finansieringsordninger, som f.eks. fylkeskommunen.

 

For forskningsprosjekter presiseres det at PHD og Post Doc. kostnader kan maksimalt utgjøre 30 % i et prosjekt og Interreg kan kun finansiere 50 % av disse. I utviklingsprosjekter ligger følgende satser på personalkostnader: Timepris: Inntil 650 kroner pr. time inkl. overhead.

 

For mer info om søknadsprosessen på norsk side finnes her.