Norska IR-midler i call 10

Ansökningsomgång nr 10 planeras vara öppen 15 april – 28 maj 2019. Alla fyra insatsområden är öppna för ansökningar om EU-medel.

 

När det gäller norska IR-midler så är alla insatsområden öppna inom delområde Sápmi men inom delområde Nord är bara insatsområde ”Forskning och innovation” öppet under denna ansökningsomgång. Prioritering av inkomna ansökningar i denna ansökningsomgång sker vid styrkommittéernas möte i oktober 2019.