Ny ansökningsomgång och nya förenklingar!

I fredags, den 14 december, öppnade den nionde ansökningsomgången i Interreg Nord-programmet. Alla insatsområden är öppna. Nyhet i denna ansökningsomgång är att det införs två förenklingar som den nya EU-förordningen ger möjlighet till. Det är valfritt för projekten att använda sig av förenklingarna.

 

Förenklingarna i sin korthet innebär detta (längre förklaring kommer att finnas på hemsidan):

Förenklad redovisningsmodell – Klumpsumma (Lump sum) för förstudier

Nordprogrammet har infört en förenklad redovisningsmodell kallad ”klumpsumma” som kan användas i förstudier avseende EU-stödet. Modellen innebär att EU-stödet betalas ut som en ”klumpsumma” om förstudien uppnår de resultat som fastställs i beslutet om stöd. Klumpsumma är inte aktuellt för norska parters IR-midler.

 

Förenklad redovisningsmodell – 2 kostnadsslag för alla typer av projekt

Nordprogrammet har infört en förenklad redovisningsmodell kallad ”40%-schablonen” som kan användas i alla typer av projekt, även förstudier, avseende EU-stödet. Metoden innebär att projektets övriga kostnader (det vill säga alla kostnader utöver personalkostnaderna) beräknas som en schablon motsvarande 40% av personalkostnader. 40%-schablonen är inte aktuell för norska partners IR-midler.