Ny mall för läges- och slutrapport

Syftet med enhetliga mallar för rapportering är att underlätta spridning av resultat och metoder från projekten i Nordprogrammet. En rapport ska lämnas in senast i samband med ansökan om utbetalning i Min Ansökan. Den sista rapporten kallas slutrapport och lämnas in senast i samband med den slutliga ansökan om utbetalning i Min Ansökan. OBS! Det går även bra att skicka in rapporterna tidigare via e-post direkt till din handläggare.

Blanketter och mallar