FRAMTIDENS SNOWBOARDs TILLVERKAS av TÅNG!

Den 30 maj 2017 hölls det femte mötet med styrkommittén för Interreg Nord. Styrkommittén prioriterade EU-stöd för ca 31 miljoner kronor till sex gränsöverskridande projekt i delområde Nord. Samtliga projekt bidrar aktivt till hållbar utveckling i programområdet.

 

 

Vi är glada över att vi prioriterat nyskapande projekt som arbetar aktivt för en hållbar utveckling i programområdet, säger Päivi Ekdahl, ordförande för styrkommittén för delområde Nord. ”Genom gränsöverskridande samverkan mellan våra tre länder förstärker vi insatserna och utvecklar kompetensen hos oss i regionen”, fortsätter Päivi.

 

snowboard416x231

 

 

 

 

 

 

Foto:Mostphotos

 

Ett innovativt projekt, Sea-Surf-Snow, kommer att använda tång för att producera lätta och hållbara kompositmaterial för snowboards. Samtidigt skapar man bättre resursnyttjande av regionens naturresurser.

 

Ett annat exempel är AMCA, ett forskningsprojekt kring tele-kommunikationskapacitet ur ett arktiskt och glesbygdsperspektiv.

 

Nordprogrammet fortsätter även att prioritera projekt som arbetar med att förbättra regionens naturmiljöer, såsom projektet Joint Environmental Management of the River Tana och projektet SEAmBOTH som arbetar med Bottenvikens havsmiljö.

 

Prioriterade projekt ansökningsomgång 5

 

Vid frågor kontakta:

Lena Anttila, Enhetschef Internationella enheten
010-22 55 232

Iiris Mäntyranta, Interreg Nord
010-22 55 376